ZAMANLA İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER

– “ Az başarı çok bilgiden iyidir.”
– “ Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur.”
– “ Az yemek, az uyumak, az konuşmak.”
– “ Bana dünümü geri getirin, ben size yarınlarımı vereyim.”
– “ Basit bir insan zamanı nasıl öldüreceğini, değerli bir insan da nasıl kazanacağını düşünür.” Schopenhover
– “ Başarılı olmak zamanı iyi kullanmaya bağlıdır.”
– “ Başlamak bitirmenin yarısıdır.”
– “ Bilmek yeterli değil, uygulamak gerekir.”
– “ Bin millik yolculuk tek bir adımla başlar.”
– “ Bir gün bir gün diye ilerleyenler hiçliğin evine varırlar.” Miguel De Cervantes
– “ Bir parça zaman bir parça altın gibidir, ama bir parça altınla bir parça zaman satın alamazsınız.” Çin Atasözü
– “ Bugünün işini yarına bırakma.”
– “ Bugün, hayatınızın geri kalanının ilk günüdür.” (1970’lerin Bir Duvar Yazısı)
– “ Dinlenmeye değil zaman harcamaya karşı olmalıyız.”
– “ Dün geçti, bugünü düşünüyorum, yarın var? mı?”
– “ Duran saat geri kalandan yeğdir.”
– “ Dün geçmiştir, yarın bir denklem, bugünü yaşamak ise akıllılıktır.”
– “ Dünya bir gündür, o da bugündür.”
– “ Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa, bugün yeterli değilsiniz demektir. “ Earle Wilson
– “ En büyük zaman kaybı, zihni gereksiz konularla meşgul etmektir.”
– “ Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar.” Emile Raux
– “ Geleceği satın alabilecek tek şey bugündür.” S.C. Johnson
– “ Gençken bilgi ağacını dikelim ki, yaşlandığımız zaman gölgesinde barınacak bir yerimiz olsun. “ Chesterfield
– “ Geçmiş dert için yakınmak, yeni dert edinmektir.” Shakespear
– “ Gençliğine güvenme ölenler hep ihtiyar mı?”
– “ Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin bir önemi yoktur.” Peter F.Drucker
– “ Gençlikte günler kısa, yıllar uzun, yaşlılıkta yıllar kısa, günler uzun olur.” Panin
– “ Gün var yılı besler, yıl var günü beslemez.”
– “ Gündüz kandili hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir.” C.Şehabettin
– “ Hayat geç kalanları hiç affetmez.” Gorbachov
– “ Hayat yaşanan andır.”
– “ Hayatın provası yoktur.”
– “ Hayat ısrarlı bir öğretmendir. Öğretinceye kadar ders verir.”
– “ Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez. “ Montaıgne
– “ Hedefi olmayan, nereye nişan aldığını bilemez.”
– “ Her şey zamanında güzeldir.”
– “ Hiçbir şey erteleme kadar uzun sürmez.”
– “ Israrla ertelerseniz sonunda vazgeçersiniz.”
– “ İki insan arasındaki tek fark sahip oldukları zaman değil, bunu nasıl kullandıklarıdır.”
– “ İnan, uygula, başar.”
– “ İnsan her günü bir defa yaşar.”
– “İstemek başarmak için gereklidir; ama bitirmek için başlamak gerekir.”
– “ İstemek yeterli değil eyleme geçmek gerekir.”
– “ İşin başında düşünmek için harcanan zaman, gecikme sayılmaz. Ecclesiasticus
– “ Kalem aklın dilidir.”
– “ Kayıp varlık çalışarak, kayıp bilgi öğrenerek,kayıp sağlık ilaç ve tedavi ile geri getirilebilir… Ama kayıp zaman, gitti mi gider.” Roger Vadim.
– Lakein sorusu:” Şu anda zamanımı en iyi nasıl değerlendirebilirim.”
– “ Nereden başlayacağını bilmiyorsan başlayamazsın.” General Patton
– “ Nereye gideceğini bilene, herkes yol açar.”
– “ Ne kadar yaşadığınız değil, nasıl yaşadığınız önemlidir.”
– “ Ne yaptığın önemli değil, ne yapacağın önemlidir.”
– “ Planla, uygula, başar.”
– “ Sadece meşgul olmak yetmez. Asıl sorun neyle meşgul olduğunuzdur.”
– “ Sabahleyin kaybedeceğin bir saatin bütün gün zararını çekersin.” William Whately
– “ Sıradan bir insan zamanı nasıl sarf edeceğini düşünür, akıllı bir insan nasıl tasarruf edeceğini.”
– “ Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat diyoruz.” John Christian
– “ Söz uçar yazı kalır.”
– “ Şimdi değil de, ne zaman.”
– “ Siz zamanı zaman sizi harcar.”
– “ Ümidini kaybetmiş kişiler için yaşamak sadece vakit geçirmektir.”
– “ Üşenme, erteleme, vazgeçme.”
– “ Tembellik en büyük israftır, hayatın israfı.”
– “ Televizyon zaman öğüten makinedir.”
– “ Vakit hayattır.”
– ” Vakitlerle yakutlar elde edilir, fakat yakutlarla vakitler elde edilemez.” Hz. Ali
– “ Vaktin hiç şakası yoktur. Dostu da.”
– “ Yaşamın uzunluğu değil, nasıl yaşanıldığı önemlidir.” M.L.KING
– “ Yarın sabah,ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır….” Leo Buscaglia
– “ Yeni bir şey öğrenmeden geçirdiğim bir günde, benim için güneşin doğmasında bir hayır yoktur.” Mevlana
– “ Yendiğiniz dünün yanında, yenemeyeceğiniz hiçbir yarın yoktur.” İ.Habib Sevuk
– “ Yeryüzündeki hiç bir uzaklık, dün kadar uzak değildir.”
– “ Yıllar bütün omuzlara aynı ağırlıkta çökmez.” Simon de Beauvoir
– “ Zaman uçuyor siz pilot musunuz, yoksa yolcu mu?”
– “ Zamanı yaşama ve kullanma şekliniz ondan ne beklediğinize bağlıdır.”
– “ Zaman ne çıkarır ne böler. Fakat öyle bir ölçüde toplar ki, çarpma bile onun yanında küçük kalır ”. Bobby Talbert
– “ Zaman ile sel hiç kimseyi beklemez.”,
– “ Zaman sessiz bir testeredir; uyanık ol, onu tut.”
– “ Zaman en değerli maldır para ile satılamaz.”
– “ Zaman paraya benzer lüzumsuz harcanmazsa devamlı yeter.”
– “ Zaman çok kıymetlidir, çünkü insan ömrü sınırlıdır.”
– “ Zaman, sevginin büyüklüğünü anlatır.”
– “ Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır.” Giovio
– “ Zor iş, zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle meydana gelir.” J.J.Rousseau
– “ Zaman içinde fırsatın bulunduğu şey; fırsat da, içinde çok fazla zamanın
bulunmadığı şeydir.” Hipokrates
– “ Zaman ve fırsat, en fırtınalı günler arasından geçer.”


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir