Zaman Yönetiminin Faydaları

Kendine güven sağlar. Düzenli bir yaşam sağlar. Hayatta ve gelecekte başarı sağlar. İşleri zamanında bitirmeyi sağlar. Gereksiz yerde gereksiz işler yapılmaz. Unutma olayını kaldırır. İşlerdeki karışıklık kargaşayı kaldırır. Kişisel özellikleri düzenler. İnsanın motive eder. Sıkıntıları ortadan kaldırır. İnsan nelerin yapılacağını, nelere dikkat edilmesini gösterir. Ev işlerini düzene sokar. Zaman hırsızlarını yok eder. Uykuyu düzenler. Mesleğinde…Continue reading Zaman Yönetiminin Faydaları

Niçin Okumalıyız?

Bir insan neden kitap okuma ihtiyacı hisseder? Veya kitap okumak bir ihtiyaç mıdır? İnsan kitap okumadan da yaşayamaz mı? Okuma üzerine bu ve benzeri soruları çoğaltmak mümkün. Ancak öncelikle kavranması gereken; neden, niçin kitap okuma ihtiyacı hissettiğimiz hususudur. Okumak öğrenmek demektir. Okumak ilim demektir. Anlama gücünü geliştirmek demektir. Okumak hayatın belli bir kesiminde başlayıp biten…Continue reading Niçin Okumalıyız?

Eğitimde Okumanın Gerekliliği

İslam dini; ilme, okumaya, araştırmaya, öğrenmeye ve bilgiye büyük önem vermiştir. Hz Peygamber’e (s.a.v.) inen ilk vahiyde okumaktan, kalemden, eğitim ve öğretimden bahsedilmektedir: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı ‘alak’dan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.”1  Bilenlerle bilmeyenlerin bir olamayacağını2 deklare eden bir dinin mensuplarının okumama gibi…Continue reading Eğitimde Okumanın Gerekliliği

Ömrümüzün Üçte Biri Uykuyla Geçmek Zorunda mı?

Şüphesiz ki uyku hayatımızın bir parçasıdır, ortalama günümüzün üçte biri uyku ile geçmektedir. Hatta ömrümüzün üçte biridir. Gerçekten bu kadar uzun süre uyumak zorunda mıyız? Veya bu kadar uyumak normal mi?  Allah (c.c.) buyuruyor ki: “Sizin için geceyi örtü ve uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma (zamanı) yapan, O’dur.”1  Hz. Süleyman’a (a.s.) annesi şu nasihatte…Continue reading Ömrümüzün Üçte Biri Uykuyla Geçmek Zorunda mı?

Hedeflerimizi ve İsteklerimizi Oluşturmak

Hedef; ulaşılmak istenen, yapılması tasarlanan iş, amaç, istektir. Hedef ulaşılmak istenen son noktadır. Hayatta başarılı olmanın yolu hedef belirlemek ve belirlediğiniz hedefe ulaşma durumunuzdur. Şüphesiz ki planlayan rastgele yapandan her zaman öndedir. Şahsî işlerde veya sosyal işlerde hedefin belli olması başarının yarısına erişmek kadar önemlidir. Hedefler bilinmeli ki, ona göre vakitler boşa harcanmasın. İbni Abbas’tan…Continue reading Hedeflerimizi ve İsteklerimizi Oluşturmak

Erteleme Hastalığından Nasıl Kurtulurum

Erteleme, kendimizi aldatmanın bir sonucudur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:  “Böbürlenip kibirlenen, fitnecilik yapan kimse olmayın; iyi, güzel şeylerin ticareti dışında ticaret eden de olmayın. Muhakkak ki, onlar amellerini geriye erteleyen/yarıncı kimselerdir.”1 İnsanlar yarına güvenmemeli, bugünün hesabını yapmalıdır. Çünkü yarına çıkabileceğinden hiç kimse emin değildir. Erteleme insanı güçsüz düşüren bir hastalıktır. Erteleme…Continue reading Erteleme Hastalığından Nasıl Kurtulurum