Ümit ve Korku Arası Dengede Kalabilmek

İnsanlarda var olan iki duygu ümit ve korku. İki zıt uç gibi görünen. Birbirinden ayrılmaz ikili. Birinden kaçarken diğerine, diğerinden kaçarken berikine yakalanmamak mümkün değildir. Orta noktada buluşmak ve biri diğerine galip gelmemesi gereken iki durum mevcuttur. Ya da ümit ile korku arası dengede kalabilmek. Bütün mesele bu. Rabbimiz insanın bir yanına ümidi diğer yanına…Continue reading Ümit ve Korku Arası Dengede Kalabilmek

İlkeli Olmak ya da Olmamak

İlke, prensip, kural üçü de aynı manaya gelen eş anlamlı kelimelerdir. İlkeli olmak; prensip sahibi, düzenli olmak, başıboş hareket etmemek, belirli sınırlar içinde yaşamak, hayatın akışına kendini kaptırmamak demektir. Her insanın, aldığı eğitime, yetişme biçimine göre edindiği düşünceleri ve bunların ışığında kendisiyle özdeşleşmiş olan davranış biçimleri söz konusudur. Bu düşünce ve davranış biçimlerinin toplamı, o…Continue reading İlkeli Olmak ya da Olmamak

Müminler Sözlerine Sadıktırlar

Söz vermek ve sözünde sadık olmak ne demektir? Sözünde durmak insan ile ilgili bir meseledir. İnsanın dışındaki yaratılmışların verdiği sözden hesaba çekilmesi söz konusu değildir. Bunun nedeni ise insanın konuşma özelliğine sahip olmasından dolayıdır. Şayet konuşma gibi bir özelliğimiz olmasaydı o zaman sözle ilgili kimseye karşı bir sorumluluğumuz da olmayacaktı. Kime ya da kimlere söz…Continue reading Müminler Sözlerine Sadıktırlar

Mü’minler Emanete Riayet Ederler

Kur’ân-ı Kerîm, kurtulan ya da kurtuluşa eren mü’minlerin özelliklerinden bahsederken şöyle buyurmuştur: “Onlar emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler.”[1] Ayette, Mü’minler emanete riayet ederler demekte, Müslümanlar emanete riayet ederler demiyor. O zaman öncelikle şu soruyu cevaplamalıyız. Mü’min ile Müslüman arasındaki fark nedir?  Müslüman İslam’a teslim olan, İslam’ı kabul ettiğini ifade eden herkese denir. Mü’min ise kabul ile…Continue reading Mü’minler Emanete Riayet Ederler

Ashâb’ın Davet ve Cihad Adanmışlığı

Adanmışlık; insanın bir ideal uğruna duygu ve düşünceleri ile yoğunlaşması ve o ideal için yaşamayı tek anlam olarak görmesidir. Bir dava uğruna çalışmak, sahip olduklarını o dava uğruna verebilmektir. Batıl dava uğruna adananlar olabileceği gibi, Hak dava uğruna da adananlar olabilir. Ancak kurtuluşa erecekler Allah’a adananlardır. Gerçek adanmışlık, Allah için çırpınmak, O’nun için olmaktır. Malını…Continue reading Ashâb’ın Davet ve Cihad Adanmışlığı

İtikâf İbadetini Kaçırmamak

İtikâf, yalnız O’nun için ayrılan zamandır. O’na adanmışlıktır. İtikâf, Allah’a yönelmenin ve O’nun ile başa başa kalmanın adıdır. İtikâf, affedilebilmek için dökülen gözyaşıdır. İtikâf, cemaatle namaz sevabına erişmenin adıdır. İtikâf, gece kıyama kalkmanın adıdır. İtikâf, geçici süreliğine de olsa dünyalıkları unutmanın adıdır. İtikâf, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini ihya etme fırsatıdır. İtikâf, sürekli…Continue reading İtikâf İbadetini Kaçırmamak

İnternet Fıkhı

İnterconnected Network’un kısaltması olan İnternet, dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirleri ile bağlanması sonucu ortaya çıkmış olan, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan, sürekli gelişen, büyüyen, uluslararası bir bilgisayar ve bilgi iletişim ağıdır. Fıkıh ise, İslami bir kavram olup, sözlükte derinlemesine bilmek, kavramak anlamına gelir. Fıkıh kişinin günlük hayatındaki lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi demektir.…Continue reading İnternet Fıkhı

Yetimlik Duygusu Nedir Bilir misin?

Yetim, ergenlik yaşına ermeden babasını kaybeden çocuk demektir. İşte ben o çocuklardan biriydim. Dört yaşında babamı kaybetmiştim. O zamanlar köyde yaşıyorduk ve altı çocuklu ailenin en küçük çocuğu olarak büyüdüm. Babam bir hastalık üzerine vefat ettiğinde en büyük kardeşim 15, en küçüğü olan ben dört yaşında idim. Yani altı yetimli bir aile olarak kala kalmıştık.…Continue reading Yetimlik Duygusu Nedir Bilir misin?

Zulme Dur Demenin Şartları

Sömürü çarklarının hüküm sürdüğü bir dünyada sömürülmemek ve bu zalimlere dur diyebilmek için öncelikle bizlerin uyanık olması yani dost ve düşmanlarımızı iyi tanımamız gerekmektedir. Kuran-ı Kerim bizlere dost ve düşmanlarımızı şu ayetlerde tanıtmaktadır. “Sizin asıl dostunuz (Veliniz) Allah’tır, O’nun Resulüdür ve namazlarını kılan, zekatlarını veren ve rükû eden müminlerdir.”1 “Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları…Continue reading Zulme Dur Demenin Şartları

İstişarelerde Anlaşmazlıklara Yaklaşım İhtilaf Adabı

İstişare (Müşavere), dayanışma, bir hususun hayırlı olup olmadığını anlamak için uygun görülen kimse veya kimselerle ile fikir alışverişinde bulunmak demektir. Zıddı kendi bildiğine gitmek, kendi başına iş yapmak diğer bir ifade ile bildiğini okumaktır. İstişâre, İslam›ın üzerinde durduğu önemli prensiplerinden biridir. Müslümanların sadece özel hayatlarında karşılaşacakları meselelerin çözümünde değil, devlet işlerinden cemaat işlerine, vakıf ve…Continue reading İstişarelerde Anlaşmazlıklara Yaklaşım İhtilaf Adabı