Ashâb’ın Davet ve Cihad Adanmışlığı

Adanmışlık; insanın bir ideal uğruna duygu ve düşünceleri ile yoğunlaşması ve o ideal için yaşamayı tek anlam olarak görmesidir. Bir dava uğruna çalışmak, sahip olduklarını o dava uğruna verebilmektir. Batıl dava uğruna adananlar olabileceği gibi, Hak dava uğruna da adananlar olabilir. Ancak kurtuluşa erecekler Allah’a adananlardır. Gerçek adanmışlık, Allah için çırpınmak, O’nun için olmaktır. Malını…Continue reading Ashâb’ın Davet ve Cihad Adanmışlığı

İtikâf İbadetini Kaçırmamak

İtikâf, yalnız O’nun için ayrılan zamandır. O’na adanmışlıktır. İtikâf, Allah’a yönelmenin ve O’nun ile başa başa kalmanın adıdır. İtikâf, affedilebilmek için dökülen gözyaşıdır. İtikâf, cemaatle namaz sevabına erişmenin adıdır. İtikâf, gece kıyama kalkmanın adıdır. İtikâf, geçici süreliğine de olsa dünyalıkları unutmanın adıdır. İtikâf, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini ihya etme fırsatıdır. İtikâf, sürekli…Continue reading İtikâf İbadetini Kaçırmamak

İnternet Fıkhı

İnterconnected Network’un kısaltması olan İnternet, dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirleri ile bağlanması sonucu ortaya çıkmış olan, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan, sürekli gelişen, büyüyen, uluslararası bir bilgisayar ve bilgi iletişim ağıdır. Fıkıh ise, İslami bir kavram olup, sözlükte derinlemesine bilmek, kavramak anlamına gelir. Fıkıh kişinin günlük hayatındaki lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi demektir.…Continue reading İnternet Fıkhı

Yetimlik Duygusu Nedir Bilir misin?

Yetim, ergenlik yaşına ermeden babasını kaybeden çocuk demektir. İşte ben o çocuklardan biriydim. Dört yaşında babamı kaybetmiştim. O zamanlar köyde yaşıyorduk ve altı çocuklu ailenin en küçük çocuğu olarak büyüdüm. Babam bir hastalık üzerine vefat ettiğinde en büyük kardeşim 15, en küçüğü olan ben dört yaşında idim. Yani altı yetimli bir aile olarak kala kalmıştık.…Continue reading Yetimlik Duygusu Nedir Bilir misin?

Zulme Dur Demenin Şartları

Sömürü çarklarının hüküm sürdüğü bir dünyada sömürülmemek ve bu zalimlere dur diyebilmek için öncelikle bizlerin uyanık olması yani dost ve düşmanlarımızı iyi tanımamız gerekmektedir. Kuran-ı Kerim bizlere dost ve düşmanlarımızı şu ayetlerde tanıtmaktadır. “Sizin asıl dostunuz (Veliniz) Allah’tır, O’nun Resulüdür ve namazlarını kılan, zekatlarını veren ve rükû eden müminlerdir.”1 “Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları…Continue reading Zulme Dur Demenin Şartları

İstişarelerde Anlaşmazlıklara Yaklaşım İhtilaf Adabı

İstişare (Müşavere), dayanışma, bir hususun hayırlı olup olmadığını anlamak için uygun görülen kimse veya kimselerle ile fikir alışverişinde bulunmak demektir. Zıddı kendi bildiğine gitmek, kendi başına iş yapmak diğer bir ifade ile bildiğini okumaktır. İstişâre, İslam›ın üzerinde durduğu önemli prensiplerinden biridir. Müslümanların sadece özel hayatlarında karşılaşacakları meselelerin çözümünde değil, devlet işlerinden cemaat işlerine, vakıf ve…Continue reading İstişarelerde Anlaşmazlıklara Yaklaşım İhtilaf Adabı

Hz. Peygamber (s.a.v) ve Merhamet Eğitimi

Merhamet; acımak, affetmek, bağışlamak, sevmek, saymak, gözetmek, şefkat, fazilet, erdem, adalet, ilgi ve alaka göstermek demektir. Merhamet; en çok söylediğimiz, en çok özlediğimiz, en çok muhtaç olduğumuz, en çok savunup desteklediğimiz, dillerden hiç düşürmediğimiz bir tutum ve bir davranış biçimidir. Merhamet duygusuyla dolup taşan bir insan baktığı her şeyde iyilikler, güzellikler görür.  Merhamet, herhangi bir…Continue reading Hz. Peygamber (s.a.v) ve Merhamet Eğitimi

Gençlerimiz Geleceğimizdir

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah’ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.”1  İnsanların diğer canlılara göre oldukça yavaş tempoda seyreden gelişim çağı içinde ergenlik ve gençlik çağının önemi büyüktür. Zira; kişilik, eğitim, karakter oluşumu ve…Continue reading Gençlerimiz Geleceğimizdir

Müslüman Ailenin Sanal Dünya İle İmtihanı

Aile, toplumun temeli ve çekirdeğidir. Fert ve toplum için en önemli kurumdur. Aile, belirli bağlarla birbirine bağlı olan, karşılıklı hak ve ödevlere sahip bireylerin oluşturduğu bir kurumdur. Eşler için huzur, paylaşım ve iffet mekânı; çocuklar için terbiye, sevgi ve şefkat ocağı olan ailenin son derece önemli olduğu inkâr edilemeyecek bir gerçektir ki, ilk insan ve…Continue reading Müslüman Ailenin Sanal Dünya İle İmtihanı

Farzdan Tarza Dönüşen Tesettür

Tanzimatla başlayan batılılaşma hareketleri Cumhuriyetin İslam’a ait ne varsa silme ve süpürme hareketi ile hız kazandı. Karma eğitim, harf inkılâbı, kılık-kıyafet kanunu uygulamaya konulması Cumhuriyet’in yenilikleriydi. Bu yeniliklerle kadınlara çarşaf yerine manto giydirildi. Daha sonraları devlete ait kurum ve kuruluşlarda baş açık çalıştırma mecburiyeti getirildi. Böylece tesettür meselesi de diğer mevzular gibi bozulmaya ve yozlaşmaya…Continue reading Farzdan Tarza Dönüşen Tesettür