Hz. Peygamber (s.a.v) ve Merhamet Eğitimi

Merhamet; acımak, affetmek, bağışlamak, sevmek, saymak, gözetmek, şefkat, fazilet, erdem, adalet, ilgi ve alaka göstermek demektir. Merhamet; en çok söylediğimiz, en çok özlediğimiz, en çok muhtaç olduğumuz, en çok savunup desteklediğimiz, dillerden hiç düşürmediğimiz bir tutum ve bir davranış biçimidir. Merhamet duygusuyla dolup taşan bir insan baktığı her şeyde iyilikler, güzellikler görür.  Merhamet, herhangi bir…Continue reading Hz. Peygamber (s.a.v) ve Merhamet Eğitimi

Gençlerimiz Geleceğimizdir

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah’ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.”1  İnsanların diğer canlılara göre oldukça yavaş tempoda seyreden gelişim çağı içinde ergenlik ve gençlik çağının önemi büyüktür. Zira; kişilik, eğitim, karakter oluşumu ve…Continue reading Gençlerimiz Geleceğimizdir

Müslüman Ailenin Sanal Dünya İle İmtihanı

Aile, toplumun temeli ve çekirdeğidir. Fert ve toplum için en önemli kurumdur. Aile, belirli bağlarla birbirine bağlı olan, karşılıklı hak ve ödevlere sahip bireylerin oluşturduğu bir kurumdur. Eşler için huzur, paylaşım ve iffet mekânı; çocuklar için terbiye, sevgi ve şefkat ocağı olan ailenin son derece önemli olduğu inkâr edilemeyecek bir gerçektir ki, ilk insan ve…Continue reading Müslüman Ailenin Sanal Dünya İle İmtihanı

Farzdan Tarza Dönüşen Tesettür

Tanzimatla başlayan batılılaşma hareketleri Cumhuriyetin İslam’a ait ne varsa silme ve süpürme hareketi ile hız kazandı. Karma eğitim, harf inkılâbı, kılık-kıyafet kanunu uygulamaya konulması Cumhuriyet’in yenilikleriydi. Bu yeniliklerle kadınlara çarşaf yerine manto giydirildi. Daha sonraları devlete ait kurum ve kuruluşlarda baş açık çalıştırma mecburiyeti getirildi. Böylece tesettür meselesi de diğer mevzular gibi bozulmaya ve yozlaşmaya…Continue reading Farzdan Tarza Dönüşen Tesettür

Kudüs ve Mescid-i Aksa Davamız

Kuran-ı Kerim’de İsra Suresi’nin hemen ilk ayetinde “Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah yücedir. Gerçekten O, işiten görendir.” (İsra Suresi; 17/1) buyurularak Mescid-i Aksa’nın kudsiyetine değinilmektedir. Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir ve Harem mescidlerinin de üçüncüsüdür. Resulullah (s.a.v.) bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur: “Yolculuk…Continue reading Kudüs ve Mescid-i Aksa Davamız

Çocuklarımız İçin Alternatif Eğitim Kurumumuz: Evlerimiz…

“Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinde koruyun ki; onun görevlileri Allah’ın kendilerine verdiği emirlere baş kaldırmayan kendilerine buyrulanı yerine getiren pek haşin meleklerdir.” (Tahrim Suresi; 66/6) “Hepiniz birer çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir çobandır.Ve idare ettiklerinden mesuldür.Koca ev halkının sorumlusudur.Kadın kocasından, evinden ve çocuklarından…Continue reading Çocuklarımız İçin Alternatif Eğitim Kurumumuz: Evlerimiz…

İnfakın Fayda ve Hikmetleri

Bir toplumda zenginlerin olabileceği gibi fakirlerin olması da gayet normal bir durumdur. Dinimize göre malın/variyetin asıl sahibi Yüce Allah’tır (c.c.). Mülkün gerçek sahibi O’dur. O, mülkünde dilediği tasarrufa sahiptir. O, dilediğine çok verir, dilediğine ölçülü verir. “De ki: ‘Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Mülkü dilediğine verirsin; dilediğinden çekip alırsın; dilediğini aziz kılar¸ dilediğini alçaltırsın; iyilik…Continue reading İnfakın Fayda ve Hikmetleri

Oruç ve Hikmetleri

Oruç, Arapça’da “savm ve sıyâm”dır. Savm kelimesi, “Bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek” anlamına gelmektedir. Fıkhî olarak ise; imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğruna ve bilinçli olarak yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Tarifteki imsak vakti, oruç yasaklarından (yeme, içme ve cinsel ilişki) uzak durma vaktinin başlangıcını…Continue reading Oruç ve Hikmetleri

Okumayı Sevebilmek ve Sürdürebilmek

Okumayı sevdirebilmek ve sürdürebilmek amacıyla bugüne kadar çeşitli yöntemler geliştirilmiş ve bunların birçoğu ciddi başarılar kaydetmiştir. Ama bütün bunlara rağmen asıl çabanın okuyucuya düştüğünü belirtelim. Okuma kabiliyetinin geliştirilmesi, sabırlı ve devamlı uygulama ile mümkündür. Okuyucu belli esasları gözeterek bu çabayı gösterdiği takdirde, okumayı sevebilmek ve sürdürebilmek için, başkasının yardımına ihtiyacı olmadığını görecektir. Okumanın süreklilik hâline…Continue reading Okumayı Sevebilmek ve Sürdürebilmek

Dünyevîleşmeye Karşı Duruş

1. Doğru Bir İnanç Güzel Bir İmanYaşadığımız dünyada insanlarda büyük bir iman zaafiyeti mevcuttur. Günümüz insanının imanı, taklidi imandan öteye geçmemektedir. Yani imanları bir bilgi üzerine değil de sadece anadan babadan duyduklarına göredir. İşte sağlam bilgiye bağlı olmayan iman da elbette zayıf olmaktadır. O halde imanın doğru bilgiyle iman-ı hakikiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Çünkü zayıf iman,…Continue reading Dünyevîleşmeye Karşı Duruş