PLANLARA NELER YAZILABİLİR

HEDEF KATAGORİLERİ:

   Aşağıda bulunan kategorilerin her biriyle ilgili bazı kişisel hedeflerinizi belirlerken kendinize sorabileceğiniz kendinizi değerlendirme soruları bulacaksınız.

  1. Fiziksel (Sağlık) hedefler:

 .  Geçen yıl komple bir doktor/ dişçi kontrolü yaptırdım mı?

 .  Sistemli bir egzersiz programına katılıyor muyum.

 .  Boyuma ve yapıma uygun bir kiloda mıyım?

 .  Kontrol altına almam gereken zararlı alışkanlıklarım var mı?

  • Aile / Eş ile ilgili hedefler:

 .  Ailemle yeterince zaman geçiriyor muyum?

 .  Eşim ve çocuklarımla baş başa zaman geçiriyor muyum?

 .  Anlamlı aile etkinliklerinin planlamasına yardımcı oluyor muyum?

 .  Ailemle birlikte tatil yapıyor ya da planlıyor muyuz?

 .  Eve sık sık iş getiriyor muyum.

  • Manevi / İnsancıl hedefler:

 . Yakın zamanlarda ihtiyacı olan birine yardımda bulundum mu?

 .  Manevi ve ahlaki ilkelerimi hayata geçiriyor muyum?

 . Yaşadıklarından ders alabilen, alçak gönüllü bir tutum sergiliyor muyum?

4- Şirket / Meslek ile ilgili hedefler:

 .  Mesleki ilerleme için bir planım var mı?

 .  Mesleğimdeki bir sonraki aşamayı ve oraya nasıl ulaşacağımı biliyor  muyum?

 .  Beklentilerimi patronuma ilettim mi?

 .  Şu an ki meslek çizgim beni gitmek istediğim yere götürecek mi?

  • Şirket / Stratejik hedefler.

 .  Belirli üretim / satış hedeflerin var mı?

 .  Projelerimi zamanında ve bütçe kapsamında tamamlıyor muyum?

 .  İşimde daha nasıl etkin olabilirim.

 .  Astlarımı yetiştiriyor muyum?

  • Parasal hedefler:

 .  Hayat standardım gelirimi aşıyor mu?

 .  Fiilen yürüyen bir tasarruf ya da planım var mı?

 .  Rahat bir şekilde emekli olabilecek param var mı?

  • Toplumsal/ Siyasal hedefler.

 .  Toplumsal sorunların farkında oluyor ve çözümlere katkı da bulunuyor muyum?

 .  Benimsediğim siyasi bir partiyi destekliyor muyum?

 .  İyi toplum eylemlerine katılıyor muyum?

 .  Komşularım beni ben onları tanıyor muyum?

  • Eğitim / Kişisel gelişim ile ilgili hedefler:

 .  Eğitim ve öğretim temelim iyi mi?

 .  Bilgi edinmek istediğim konularda bir okuma listem var mı?

 .  Son zamanlarda tiyatro, sanat etkinliklerine gittim mi?

 .  Dinlenme ve eğlenmeye zaman ayırdım mı? 8

  • Kişisel özelliklerin keşfi.
  1. İyi özellikleri geliştirme.

–  Adalet.                             – Affedicilik. 

– Alçak gönüllük.                 – Cesaret. 

– Ciddiyet.                           – Cömertlik.

– Çalışkanlık.                      – Dürüstlük. 

         – Düzen.                              – Kararlılık. 

         – Kurallara uymak.              – Namus.

– Özgürlük.                         – Sabırlı olmak.

– Sevgi.                               – Temizlik.     

         – Tutumluluk.                       – Yardımseverlilik.

         – Doğruluk.                           – Merhamet.

         – Emanet.                             – Fedakarlık.

– Güvenilirlik.                       – Sözünde durmak.

– Edep.

  • Kötü özelliklerden uzaklaşma.

– İsraf.                                   – Yalan.

– Hased.                                – Riya.

– Fuhuş.                                – Acelecilik.

– Hırsızlık.                             – Gıybet.

– Tembellik.                          – Nifak.

– Korkaklık.                          – Kıskançlık.

– Mal hırsı.                           – Fesad.

– Cimrilik.                             – Kibir.

– Boş sözler.                        – Gösteriş.

____________________________________________

Kaynak: Hyrum W. Smith, a.g.e.,  s.108     

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir